English
  wersja podstawowa   wersja kontrastowa
STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ATRYBUTY ŚWIĘTYCH W AKCJI

Atrybuty świętych w akcjiMyślą przewodnią warsztatów było uwrażliwienie uczniów na wyobrażenia postaci świętych w twórczości ludowej. Dzięki bliskiemu kontaktowi z deskami drzeworytniczymi, rzeźbami i obrazami w Galerii Sztuki Ludowej, uczestnicy odkrywali specyfikę widzenia świata dawnych artystów. Podczas towarzyszącej spotkaniu dyskusji uczniowie odnajdywali atrybuty, które wyobrażały cnoty i zalety oraz „silną stronę” portretowanych postaci (świętość, męstwo, ofiarność, czystość).

Spostrzeżenia z Galerii Sztuki Ludowej zostały wykorzystane w drugiej części warsztatów. Każdy z uczniów miał swoim ciałem przedstawić „żywą rzeźbę”, która wyobrażałaby jego mocną stronę, zaletę, cechę która go wyróżnia. W tym zadaniu uczestnicy posiłkowali się zgromadzonymi wcześniej, różnymi przedmiotami, które odgrywały rolę atrybutów w rzeźbach. Swobodna ekspresja uczestników i radosna energia, która się wytworzyła, zachęciła także panie opiekunki do przedstawienia siebie jako „żywych rzeźb”. Po raz kolejny okazało się, że współpraca ze szkołą na Tynieckiej daje obu stronom ogromną satysfakcję.

Warsztaty przygotowała i przeprowadziła Barbara Mołas.