English
  wersja podstawowa   wersja kontrastowa
STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / CO SŁYCHAĆ W WIRTUALNYM MUZEUM DRZEWORYTÓW LUDOWYCH?

Co słychać w Wirtualnym Muzeum Drzeworytów Ludowych?Od kilku miesięcy tropimy ślady drzeworytów u naszych południowych sąsiadów – Słowaków, spodziewając się odnaleźć w kolekcjach publicznych i prywatnych odbitki i klocki, popularne w XVIII/XIX wieku w całej Europie Środkowej.

Po raz kolejny intuicja nas nie zawiodła. Już pierwsze wizyty odsłoniły przed nami prawdziwe skarby. W Muzeum w Starej Lubowni odnaleźliśmy w skansenie feretron, pochodzący z cerkwi z Matysovej z malowanym wizerunkiem św. Barbary oraz drzeworytniczym przedstawieniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Inskrypcja umieszczona na feretronie wskazuje, że jego fundatorem był Piotr Perehrymskij w 1763 roku.

W Martinie, gdzie znajduje się Muzeum Etnograficzne będące oddziałem Słowackiego Muzeum Narodowego, czekała nas jeszcze większa niespodzianka: kilkanaście unikatowych klocków drzeworytniczych i odbitek. Wśród nich znalazł się oprawiony w drewniane ramy drzeworyt kolorowany, datowany na 1821 rok, z cudownym wizerunkiem Chrystusa w III Upadku z Kalwarii Zebrzydowskiej, do której często pielgrzymowali w ubiegłych wiekach Słowacy i Węgrzy.

Lato sprzyja podróżowaniu. Jeżeli napotkasz na swej drodze ludowe drzeworyty, nie zapomnij nam o tym powiedzieć!