English
  wersja podstawowa   wersja kontrastowa
STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KWERENDY W CZĘSTOCHOWIE, WARSZAWIE, ZAMOŚCIU I LUBLINIE

Kwerendy w Częstochowie, Warszawie, Zamościu i LublinieZa nami wizyta w Bibliotece Maryjnej w Częstochowie, gdzie dotarliśmy do interesujących grafik z kolekcji Bolesława Żyndy. Rozpoczęliśmy także kwerendę w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, które posiada liczący ponad 200 obiektów zbiór drzeworytów. Wśród nich do najcenniejszych należą dwa obrazy na szkle z podklejonymi drzeworytami, pochodzące z początku XIX wieku, odnalezione w Korytkowie Dużym (pow. biłgorajski). W bazie danych wkrótce znajdzie się nie publikowany dotąd drzeworyt z wizerunkiem Matki Boskiej Bolesnej ze zbiorów Muzeum Zamojskiego w Zamościu. Kolejne tropy zaprowadziły nas do Muzeum Wsi Lubelskiej oraz Muzeum Lubelskiego w Lublinie, w którym obok odbitek znalazł się klocek drzeworytniczy z wizerunkiem św. Ambrożego, pochodzący z okolic Kodnia. Do bazy danych WMDL wprowadzone zostaną także drzeworyty z Płazowa, przechowywane w Pracowni Zbiorów Muzealnych Instytutu Historii Sztuki KUL. Niezwykła niespodzianka czekała na nas w Bibliotece KUL. Tam w trakcie prac konserwatorskich Iwona Kasiura odnalazła w okładzinie książki, wydanej w 1665 roku dwadzieścia dziewięć fragmentów kołtryn. Obok motywów ornamentalnych, pojawiają się na nich między innymi przedstawienia dwóch siedzących na koniach postaci w tureckich strojach.

Nasza praca nie byłaby możliwa bez olbrzymiego zaangażowania i życzliwości opiekunów zbiorów. Wszystkim serdecznie dziękujemy za cenne uwagi i poświęcony czas.

(lipiec 2013)