English
  wersja podstawowa   wersja kontrastowa
STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / LIST Z TYNIECKIEJ

List z Tynieckiej„Po raz kolejny uczniowie naszego Ośrodka wzięli udział w zajęciach organizowanych przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie. W ten sposób kontynuowana jest współpraca z Wirtualnym Muzeum Drzeworytów Ludowych, zapoczątkowana w 2011 roku z inicjatywy pracującego w Muzeum zespołu.

Tym razem warsztaty zorganizowano w naszym Ośrodku dla dwóch grup młodzieży. W pierwszym spotkaniu, 12 listopada 2012 roku, udział wzięli uczniowie klas 5, 6 A i 6 B Szkoły Podstawowej. W drugim, 15 listopada, pierwszoklasiści z Technikum.

Punktem wyjścia był drzeworyt przedstawiający postać św. Jerzego walczącego ze smokiem. Na potrzeby warsztatów dla osób niewidomych i słabowidzących krakowski artysta, pan Zbigniew Biel, przygotował deskę drzeworytniczą. We wcześniejszych konsultacjach brali udział nauczyciele i uczniowie naszego Ośrodka. W obu grupach uczniowie najpierw zapoznawali się z historią świętego Jerzego oraz dyskutowali na temat funkcjonowania postaci tego świętego w kulturze. Następnie mogli z bliska obejrzeć przyniesione z Muzeum eksponaty – wykonane w różnych konwencjach rzeźby przedstawiające wyobrażenia św. Jerzego. Najważniejszą częścią warsztatów było wykonanie odbitki drzeworytu na papierze. Uczniowie zostali przez twórcę obdarowani pierwszą odbitką. Wspólnie zdecydowali, że zawiśnie ona w harcówce – św. Jerzy patronuje nie tylko rycerzom, wędrowcom i artystom, ale także harcerzom.

Starsi uczestnicy warsztatów mieli okazję sprawdzić się w technice drzeworytu – na grubym kartonie wykonywali rysunki mocno przyciskając ołówek do kartki. W ten sposób po pokryciu papieru tuszem i wykonaniu odbitki stali się autorami prac plastycznych w technice zwanej białorytem.

Postać świętego Jerzego, jego atrybuty i znaczenie legendy o walce ze smokiem wzbudziły dużą ciekawość u uczniów. Cennym doświadczeniem była możliwość spotkania z artystą, który przybliżył realia swojej pracy. Bezpośredni kontakt ze sztuką i możliwość wykonania własnej odbitki sprawiły, że warsztaty na długo pozostaną w pamięci. Organizatorkom warsztatów, pani Justynie Masłowiec i pani Izabeli Okręglickiej z Wirtualnego Muzeum Drzeworytów Ludowych serdecznie dziękujemy za wspaniale przygotowane i przeprowadzone warsztaty.”

Anna Żywioł