English
  wersja podstawowa   wersja kontrastowa
STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / O DRZEWORYTACH WE LWOWIE

O drzeworytach we LwowieOpowiedzieli o projekcie Muzeum Etnograficznego w Krakowie, realizowanym w 2013 roku, obejmującym badaniach nad grafiką ludową w dawnych zbiorach Ossolineum. Zadanie to otrzymało wsparcie finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.

W załączniku prezentacja towarzysząca odczytowi.