English
  wersja podstawowa   wersja kontrastowa
STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / O PROGRAMIE MIDAS-BROWSER

O programie Midas-BrowserDane o obiektach znajdujących się w muzeach, bibliotekach a także u kolekcjonerów, zapisywane są w programie bazodanowym Midas-Browser. Został on przystosowany do potrzeb projektu przy współpracy z firmą Arch-Info z Wrocławia. Program ten umożliwia gromadzenie danych w określonych kartotekach. Pomiędzy kartotekami tworzone są relacje, które z jednej strony gwarantują dokładność zapisu danych, z drugiej przyczyniają się do szybkiego i precyzyjnego wyszukiwania informacji. W strukturze bazy najważniejszą rolę pełni kartoteka obiektów, która jest powiązana z kartotekami pomocniczymi, tj. z kartoteką tezaurusa (definicja pojęć), kartoteką geograficzną, warsztatów, artystów, osób, administratorów, źródeł, literatury, datowań i wystaw.

Wybór programu Midas-Browser wynika z faktu, że opiera się on na systemie MIDAS, który od wielu lat stosowany jest w instytucjach zajmujących się katalogowaniem dóbr kultury materialnej. Więcej informacji na temat systemu znaleźć można w publikacji dr Agnieszki Seidel-Grzesińskiej z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, która jest konsultantem w projektowaniu naszej bazy danych (zob. http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib06/midas.html).

Baza jest udostępniona on-line od grudnia 2011. Uruchamiana jest ze strony Wirtualnego Muzeum Drzeworytów Ludowych poprzez przycisk na pasku menu „Baza drzeworytów”.

Zapraszamy.