English
  wersja podstawowa   wersja kontrastowa
STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / O PROJEKCIE

O projekcieWMDL dokumentuje i udostępnia wiedzę o polskim drzeworytnictwie ludowym. Dla profesjonalistów jest miejscem wymiany informacji i doświadczeń. Dla innych odbiorców stwarza przestrzeń edukacji i zabawy oraz pole twórczej inwencji. Jesteśmy bowiem przekonani, że drzeworyty ludowe stanowiąc wybitne, choć wciąż mało znane świadectwo kultury, posiadają moc inspirującą wrażliwość współczesnego człowieka.

Nasz projekt jest odpowiedzią na potrzebę uzupełniania i upowszechniania pogłębionej wiedzy o obiektach rozproszonych i dotąd mało poznanych. Mamy nadzieję, że dzięki prowadzonym badaniom odkryte zostaną nieznane dotąd zabytki. Nowe narzędzie ułatwi współpracę między instytucjami i osobami zajmującymi się dokumentacją, ochroną i upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego. Jesteśmy przekonani, że pierwszy portal poświęcony polskiemu drzeworytnictwu ludowemu, wyposażony w dwujęzyczny interfejs, pozwoli włączyć dane o polskich drzeworytach do szerokiego obiegu kultury.
 
Zapraszamy do skorzystania z Bazy danych, która zapewnia dostęp do informacji o polskich drzeworytach ludowych, przechowywanych w zbiorach publicznych i prywatnych. Oprócz danych dotyczących poszczególnych obiektów, użytkownik znajdzie w niej bogaty materiał ilustracyjny. Interaktywna mapa pozwoli mu na uchwycenie skali i zasięgu zjawiska.

WMDL prezentuje wirtualne wystawy i zaprasza użytkowników do samodzielnego tworzenia własnych galerii. Otwiera obszary działań artystycznych odwołujących się do technik drzeworytniczych. Udostępnia materiały edukacyjne skierowane do różnych grup odbiorców.

W pierwszym etapie realizacji projektu, do końca 2011 roku, w bazie znalazły się informacje o dwustu trzydziestu odbitkach i klockach drzeworytniczych z kilku kolekcji z terenu Polski południowo-wschodniej. W najbliższych latach portal rozszerzy swoją ofertę, a baza obejmie swym zasięgiem kolekcje z całej Polski i z innych krajów, w których znajdują się polskie drzeworyty ludowe.

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet Kultura Ludowa w latach 2011 i 2012.