English
  wersja podstawowa   wersja kontrastowa
STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / PLANY PORTALU WMDL W 2014 ROKU

Plany portalu WMDL w 2014 rokuDzięki temu zrealizujemy szereg kolejnych zadań:

razmapę naszych kwerend poszerzymy między innymi o wielkopolskie muzea, biblioteki i archiwa, a odnalezione drzeworyty dołączymy do zbioru gromadzonego i udostępnianego online w bazie danych,

razpodzielimy się wiedzą i kolejnymi ciekawostkami na temat grafiki ludowej w artykułach z cyklu Awers/Rewers,

razudostępnimy nowy cykl artykułów pod hasłem Pielgrzymka do, w którym zaprezentujemy sześć sanktuariów i sześć pielgrzymek szlakiem drzeworytów ludowych: Kobylankę, Gidle, Radecznicę, Tursko, Leżajsk i Jabłeczną,

razw listopadzie odsłonimy czwartą e-wystawę „Czarno na białym”, by przedstawić sylwetki kilku współczesnych artystów zajmujących się drzeworytem,

razportal WMDL wraz z bazą danych będziemy sukcesywnie tłumaczyć na język angielski,

razzrealizujemy kolejne warsztaty z miłośnikami grafiki i linorytu, rozwiniemy ofertę edukacyjną skierowaną do seniorów.

Z przyjemnością pragniemy także poinformować, że wraz z Biblioteką Stefanyka we Lwowie zrealizujemy wystawę i publikację poświęconą kolekcji drzeworytów ludowych Józefa Gwalberta Pawlikowskiego. Projekt ten zyskał wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 130 tys. zł, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – Wspieranie działań muzealnych.

Wystawa będzie prezentowana w głównym gmachu Muzeum Etnograficznego w Krakowie (Plac Wolnica 1), wernisaż odbędzie się 11 września 2014. Zapraszamy.