English
  wersja podstawowa   wersja kontrastowa
STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / PRACA ZESPOŁU W TERENIE W 2012 ROKU

Praca zespołu w terenie w 2012 rokuPodczas delegacji Grażyny Mosio i Beaty Skoczeń-Marchewki w czerwcu 2012 roku, ciekawe obiekty zarejestrowane zostały w Muzeum Diecezjalnym w Płocku. To kolorowane drzeworyty, odnalezione w Białej, przedstawiające Matkę Boską Łąkowską oraz św. Józefa z Dzieciątkiem. Muzeum Mazowieckie w Płocku posiada w swoich zbiorach 37 odbitek z Teki Łazarskiego, pozyskanych w 1984 roku. Niezwykle cenny, choć jedyny drzeworyt ze św. Rozalią znajduje się w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Odnaleziony został w okresie międzywojennym na Kaszubach. To rzadki przykład odbitki graficznej podklejonej pod obraz na szkle. Wśród drzeworytów ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu znajdują się między innymi dwa odbite najprawdopodobniej z dwustronnego klocka, sygnowanego przez Jakuba Zimnickiego. Co ciekawe, identyczne grafiki przechowywane są w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem oraz w Muzeum Narodowym w Warszawie. Mamy nadzieję, że wkrótce dotrzemy także do tych ostatnich.

Również w czerwcu Grażyna Mosio przeprowadziła badania w zbiorach znajdujących się w Przemyślu. Niestety w zasobach tamtejszego Archiwum Archidiecezjalnego i Biblioteki Seminarium Duchownego nie są gromadzone zbiory graficzne. Brak efektów przyniosła też wizyta w urzędzie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Badania w miejscowym Archiwum Państwowym i Muzeum Archidiecezjalnym pozwoliły na pozyskanie danych o zabytkach źródłowych i informacji o posiadanych w zbiorach tego ostatniego Muzeum drzeworytach. Zaliczają się one niestety do grupy wykraczającej poza zainteresowanie WMDL. Dopiero wizyta w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej przyniosła kilka ciekawych tropów. W Dziale Etnografii znajduje się tam między innymi opisywany już przez Ksawerego Piwockiego w 1934 roku dwustronny klocek drzeworytniczy z pierwszej połowy XIX wieku, z wyobrażeniem św. Paraskewy i św. Michała Archnioła. Przechowywana jest tam także jednostronna drewniana matryca z XIX wieku do wykonywania dwóch wizerunków: Chrystusa na krzyżu i Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Interesujące są dwie ręcznie kolorowane odbitki, przedstawiające św. Filipa Apostoła i św. Annę Samotrzecią, pochodzące prawdopodobnie z warsztatu związanego z Płazowem.

W lipcu Grzegorz Graff przeprowadził kwerendę w Muzeum Regionalnym w Jaśle, które posiada dwanaście drzeworytów zgromadzonych przez lekarza i kolekcjonera Stanisława Kadyiego (1900-1980). Większość to odbitki z klocków zarejestrowanych już w naszej bazie danych. Wyróżniają się natomiast trzy grafiki nigdzie do tej pory nie publikowane, przedstawiające Chrystusa i św. Mikołaja, wzorowane na ikonach. Stanisław Kadyi kupił je w Sanoku w 1972 roku, gdzie sprzedawane były jako pamiątki turystyczne. Byłby to ciekawy przykład kontynuowania grafiki ludowej współcześnie. Warto podjąć próbę odszukania nieznanych na razie klocków i informacji o ich autorach.

Tropiąc ludowe drzeworyty, kontaktowaliśmy się z kilkudziesięcioma osobami i instytucjami. Tym wszystkim, którzy zaangażowali się w nasze poszukiwania i służyli nam pomocą, gorąco dziękujemy.