English
  wersja podstawowa   wersja kontrastowa
STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / PRACA ZESPOŁU W TERENIE

Praca zespołu w terenieBeata Skoczeń-Marchewka i Anna Grochal odwiedziły Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Plon badawczy z tego wyjazdu to opracowanie zbioru 16 drzeworytów. Ciekawostką jest fakt, że natrafiono na kilka odbitek, które do tej pory nie były publikowane.

Grażyna Mosio i Dorota Niczke pojechały do Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni. Podczas kwerendy zapoznały się z szeregiem ciekawych eksponatów, między innymi z unikatowym klockiem drzeworytniczym z XIX wieku, jak również z nieznaną szerszemu odbiorcy serią klocków wykonanych przez Piotra Dymurskiego (1911-1974), cenionego rzeźbiarza ludowego.

Beata Skoczeń-Marchewka, Anna Grochal i Grzegorz Graff udali się do Rzeszowa i Sanoka. Zapoznali się ze zbiorami drzeworytów w Muzeum Etnograficznym im. Franciszka Kotuli, Muzeum Budownictwa Ludowego i Muzeum Historycznym. W tym ostatnim uwagę zwróciły drzeworyt ze zbiorów przedwojennego Towarzystwa Łemkowszczyzna w Sanoku. Pochodzą one z terenu Bieszczad, wśród nich znajdują się rzadko spotykane kołtryny.

Grażyna Mosio i Anna Woźny prowadziły badania w Tarnowie, gdzie poznały zbiory drzeworytów ludowych w kolekcji Muzeum Diecezjalnego. Ciekawą grupę obiektów stanowią grafiki pozyskane w latach 50. XX wieku od znanego kolekcjonera, tarnowianina węgierskiego pochodzenia, Norberta Lippóczy’ego.

Warto także wspomnieć o kwerendzie w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. Okazało się, że „Jagiellonka” posiada kompletną Tekę Drzeworytów Ludowych Dawnych, opublikowaną przez Zygmunta Łazarskego w 1921 roku. To skarb polskiego drzeworytnictwa ludowego, ponieważ tekę wydano zaledwie w kilkudziesięciu egzemplarzach, a te z biegiem lat ulegały rozproszeniu lub zniszczeniu. Do tej pory sądzono, że nie zachowała się kompletna „Teka Łazarskiego”.