English
  wersja podstawowa   wersja kontrastowa
STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / PRACA ZESPOŁU WMDL W 2012 ROKU

Praca zespołu WMDL w 2012 roku4 grudnia 2012 roku autorzy portalu WMDL spotkali się z gronem miłośników drzeworytów, aby opowiedzieć o pracy wykonanej w drugim roku trwania projektu badawczego nad grafiką ludową.

Beata Skoczeń-Marchewka opowiedziała jak rozwinęła się strona www.drzeworyty.eu, wzbogacona o nowe możliwości dotarcia do obiektów w bazie danych, a także rozbudowana o kolejne tematyczne zakładki portalu: „Fascynacje”, „Mediateka” i „Czytelnia”. Przedstawiła nowych partnerów projektu, zrelacjonowała badania terenowe w muzeach, bibliotekach i u osób prywatnych do których autorzy Wirtualnego Muzeum Drzeworytów Ludowych udali się z kwerendą.

Grażyna Mosio na podstawie wybranych drzeworytów przestawiła problemy badawcze z jakimi spotykają się twórcy bazy danych WMDL. Zaprezentowała także przykłady obiektów dotąd niepublikowanych i nieznanych szerszemu kręgowi odbiorców. Odniosła się do tytułu spotkania zainspirowanego artykułem Ambrożego Grabowskiego, który pisząc w 1857 roku o drzeworytach, określił je mianem „bohomazów”. Zauważyła, że pomimo upływu czasu i postępu w badaniach nad sztuką ludową, dzieła te często nadal stanowią margines kolekcji, niedoceniany i w złym stanie zachowania.

Justyna Masłowiec opowiedziała o działalności edukacyjnej zespołu. Zaprezentowała ciekawe efekty współpracy z młodzieżą ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, dla których przygotowano specjalny klocek drzeworytniczy z wizerunkiem św. Jerzego, a następnie przeprowadzono warsztaty tłoczenia odbitek.

Na koniec Grzegorz Graff zaprosił na premierowy pokaz drugiej e-wystawy na portalu WMDL „Jędrzej Wawro – drzeworytnik mimo woli”. Złożył szczególne podziękowania panu Ferdynandowi Solowskiemu, znanemu aktorowi, który zaangażował się w pracę nad wystawą sprawiając, że stała się ona niemal opowieścią samego Wawry.

Spotkanie zakończyły warsztaty. Na dwa dni przed wspomnieniem świętego Mikołaja, każdy mógł wykonać samodzielnie odbitkę z wizerunkiem tego popularnego patrona.