English
  wersja podstawowa   wersja kontrastowa
STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / SPOTKANIE W PRACOWNI ETNOGRAFICZNEJ Z BIAŁORUSKIMI MUZEALNIKAMI

Spotkanie w Pracowni Etnograficznej z białoruskimi muzealnikamiZaprezentowaliśmy gościom Wirtualne Muzeum Drzeworytów Ludowych, oraz opowiedzieliśmy o prowadzonych od trzech lat badaniach w Polsce i na Ukrainie. Wysłuchaliśmy także prelekcji autorów innych programów na rzecz digitalizacji dziedzictwa kulturowego. Spotkanie było dobra okazją do nawiązania kontaktów z muzealnikami z kilku placówek naszych wschodnich sąsiadów: z Białoruskiego Muzeum Architektury i Życia Codziennego, Etnograficznego Stowarzyszeniem Studentów z Mińska, Instytutu Sztuki, Etnografii i Folkloru Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku, Muzeum Janka Kupały w Mińsku, Мuzeum – Pracowni Zaira Azgura w Mińsku i Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Grodnie.

Mamy nadzieję, że w przyszłości w bazie danych WMDL będziemy mogli zamieścić informacje także o ludowych drzeworytach znajdujących się w białoruskich kolekcjach.

Beata Skoczeń-Marchewka i Grzegorz Graff

Więcej o seminarium patrz relacja Anny Czyżewskiej „Ręczniki i digitalizacja„.
(fot. A.Czyżewska)