×
});

Czarne na Białym

Zapraszamy do poznania
twórczości drzeworytniczej trzech artystów:
Włodzimierza Ostoi-Lniskiego,
Antoniego Toborowicza
i Wojciecha Marchlewskiego

Pomysł i realizacja wystawy

Grzegorz Graff

Grażyna Mosio

Beata Skoczeń-Marchewka


Koncepcja i opracowanie graficzne

Piotr Michura


Fotografie

Marcin Wąsik

archiwa Artystów

archiwum Biblioteki Narodowej w Warszawie


Eksponaty ze zbiorów

Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Biblioteki Narodowej w Warszawie

archiwa Artystów


Źródła

Skorzystano z artykułu Aleksandra Jackowskiego

Antoni Toborowicz, „Polska Sztuka Ludowa”, 1991, z. 1, s. 57-63


Realizacja

Virtual Arts Polska Portale Internetowe Sp. z o.o.


Produkcja

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, 2014