English
  wersja podstawowa   wersja kontrastowa
STRONA GŁÓWNA / CZYTELNIA


Czytelnia


Bibliografia do drzeworytów ludowych

Czytelnia tekstów o drzeworytach ludowych powstaje głównie dzięki współpracy z Biblioteką Cyfrową Polskiego Instytutu Antropologii w Warszawie.

Linki pod częścią tytułów kierują także do następujących bibliotek udostępniających swoje zasoby on-line:
Centralna Biblioteka PTTK, Małopolska Biblioteka Cyfrowa, Google Books, Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa, Podlaska Biblioteka Cyfrowa, Polska Biblioteka Internetowa, Śląska Biblioteka Cyfrowa, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.

Bibliografia dostępna jest w pliku pdf (załącznik u dołu listy tytułów).

Barącz Sadok, Cudowne obrazy Matki Najświętszej w Polsce, Lwów 1891
http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=30656

Białostocki Jan, W pracowniach dawnych grafików, Warszawa 1957

Bizan Wioletta, Życie religijne w parafii św. Andrzeja Apostoła w Tursku ze szczególnym uwzględnieniem lat 1450-1995, praca magisterska z historii Kościoła napisana pod kierunkiem ks. prof. zw. dra hab. Józefa Swastka, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2010

Blicharzówna Stanisława, Wawro, rzeźbiarz z Gorzenia, „Orli Lot”, R. 12 (1931), nr 10, s. 157-158
http://borlilot.pttk.pl/ORLI_LOT_1931_10.pdf

Blin-Olbert Danuta, Klocek drzeworytniczy z Głębokiego, „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku”, 1972, nr 15, s. 79-80

Błachowski Aleksander, Malarstwo na szkle i drzeworyty, w: Sztuka ludowa Kaszubów. Przeszłość i teraźniejszość, pod red. W. Szkulmowskiej, Bydgoszcz 1995, s. 23-42

Błaszczyk Stanisław, Drzeworyty wielkopolskie, „Polska Sztuka Ludowa”, 1971, nr 3, s. 131-154

Błaszczyk-Żurowska Hanna, Maria i Bronisław Dembowscy – gospodarze zakopiańskiej Chaty, „Wierchy”, 1994, t. 98, s. 99-120

Bystroń Jan Stanisław, Polskie drzeworyty ludowe, „Sztuki Piękne”, R.5 (1929), nr 1, s. 1-27
http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=4951&from=FBC

Estreicher Stanisław, Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego, Kraków 1909
(najstarsze informacje o drzeworytach i ich twórcach z Bobrka)
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=12495&from=FBC t.1
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=15551&from=FBC t.2

Fryś-Pietraszkowa
Ewa, Kunczyńska-Iracka Anna, Pokropek Marian, Sztuka ludowa w Polsce, Warszawa 1988 (rozdział „Grafika” autorstwa A. Kunczyńskiej-Irackiej, s. 238-241).

Galaune Paulius, Lietuviu liaudies menas: grafika, taryba, Vilnius 1968
(praca poświęcona litewskiej sztuce ludowej, tj. drzeworytom ze Żmudzi i malarstwu)

Grabowski Ambroży, Ojczyste spominki, Kraków 1845
http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=1612&dirds=1&tab=2

Grabowski Ambroży, Początek ikonografii naszej, „Biblioteka Warszawska”, 1857
t. 1, s. 231-249: http://books.google.pl/books?id=_NMDAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
t. 2, s. 609-621: http://books.google.pl/books?id=wdQDAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Grabowski Ambroży, Wspomnienia, Kraków 1909

Grabowski Józef, Wystawa krakowska rzeźby, malarstwa i grafiki ludowej, „Polska Sztuka Ludowa”, 1948, nr 6-8, s. 6-78

Grabowski Józef, Drzeworyt ludowy z Wietrzna, „Polska Sztuka Ludowa”, 1948, nr 3, s. 34

Grabowski Józef, Ludowe obrazy drzeworytnicze, Warszawa 1970

Grabowski Józef, Zagadnienia stylu i klasyfikacji formalnej polskiego drzeworytu, Kraków 1970

Graff Grzegorz, Mosio Grażyna, Skoczeń-Marchewka Beata, Dodaj do ulubionych: www.drzeworyty.eu, „Etnografia Nowa/ The New Ethnography”, nr 4, 2012, s. 295-300

Grochala Anna, Kolekcja rysunków i grafiki z Suchej, Sucha Beskidzka 2009

Grochala Anna [i inni], Dzieje kolekcji w Suchej, strona portalu Muzeum Narodowego w Warszawie
http://www.kolekcjonerzy.mnw.art.pl/sucha/historia.html

Guzik Kazimierz, Trzy drzeworyty ludowe, „Orli Lot”, R. 10 (1929), nr 2, s. 26-31
http://borlilot.pttk.pl/ORLI_LOT_1929_02.pdf

Hrynkowski Jan, O drzeworytach ludowych, „Orli Lot”, R. 3 (1922), nr 3, s. 38-39
http://borlilot.pttk.pl/ORLI_LOT_1922_03.pdf

Jabłońska Teresa, Katalog zbiorów sztuki w Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce, Rabka 1977

Jacher-Tyszkowa Aleksandra, Polska grafika ludowa, Kraków 1970

Jacher-Tyszkowa Aleksandra, Drzeworyty leżajskie i ich rodowód, „Polska Sztuka Ludowa”, 1987, nr 1-4, s. 47-58

Jaguszyn Andrzej, Dzieje drukarstwa i księgarstwa w Rzeszowie w latach 1840-1939, Rzeszów 1974

Jaguszyn Andrzej, Bibliografia druków tłoczonych w drukarniach Rzeszowa w latach 1843-1939, Rzeszów 1979

Janowský Rudolf, Domácí průmysl na Holešovsku, 1930, ebadatelna.zlkraj.cz

Kieszkowski Jerzy, Zwięzły katalog wystawy dawnych drzeworytów ludowych zebranych i wydanych przez Zygmunta Łazarskiego, Warszawa1921

Kielisiński Kajetan Wincenty, Kilka słów o ważniejszych zbiorach przedmiotów sztuki w Polsce, a mianowicie o zbiorach rycin, „Orędownik Naukowy”,
1840, nr 12, s. 89-93: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=60116&from=publication
1840, nr 13, s. 97-100: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=60118&from=publication
1841, nr 1, s. 4-7: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=60945&from=publication
1841, nr 2, s. 11-13: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=60951&from=publication

Kotula Franciszek, Klocek drzeworytowy z Woli Żarczyckiej, „Polska Sztuka Ludowa”, 1949, nr 7-8, s. 241-243

Kotula Franciszek, Ryciny odpustowych pieśni, „Polska Sztuka Ludowa” 1975, nr 4, s. 237-250

Krakowski Piotr, Rola drzeworytu ludowego w polskiej tradycji narodowej, Kraków 1970

Krzysztofowicz Stefania, Śnieżyńska Ewa, Mieszczańscy malarze leżajscy XIX wieku, „Polska Sztuka Ludowa”, 1963, nr 3-4, s. 157-164

Kuczyńska-Iracka Anna, Wystawa i sympozjum polskiej grafiki ludowej w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, „Polska Sztuka Ludowa”, 1971, nr 3, s. 165 – 176

Majewski Erazm, Drzeworyty z Płazowa, „Wisła”, t. 14 (1900), z. 4, s. 437-438
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=147915&from=FBC

Muczkowski Józef, Zbiór drzeworytów w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych, Kraków 1844

Nałęcz-Dobrowolski Marceli, Starodawne obicia papierowe czyli kołtryny, „Przemysł, Rzemiosło, Sztuka”, R. 2 (1922), z. 2, s. 14-18
http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=26801&from=FBC

Piwocki Ksawery, Wystawa drzeworytów ludowych i malowideł na szkle. Wystawa fotografiki. Obraz w Rybitwach, „Biuletyn Naukowy”, 1933, nr 3, s. 153-154
http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=3342&from=FBC

Piwocki Ksawery, Drzeworyt ludowy w Polsce, Warszawa 1934

Piwocki Ksawery, Nieznana kolekcja drzeworytów ludowych, „Arkady”, R. 3 (1937), nr 8, s. 424-427
http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=26573&from=FBC

Piwocki Ksawery, Zagadnienie genezy i rozwoju polskiej grafiki ludowej, Kraków 1970

Przeździecka Maria, Nieznany drzeworyt ludowy, „Polska Sztuka Ludowa”1953, nr 7, s. 153-158

Przeździecka Maria, Sekret rzeźbionych klocków, „Ziemia”, 1957, nr 10, s. 19, 25
http://ziemia.pttk.pl/Ziemia/Ziemia_NR_10_1957.pdf

Przeździecka Maria, Sztuka i zwyczaje ludowe, w: Ziemia chrzanowska i Jaworzno. Monografia, Kraków 1969, s. 387-389

Rastawiecki Edward, Słownik rytowników polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej pracujących, Poznań 1886
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=1376&from=FBC
http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=14165

Rokosz Mieczysław, O wizerunku Chrystusa Frasobliwego w drzeworytnictwie ludowym, „Rocznik Krakowski”, 1970, nr 41, s. 107-110

Sawicka Stanisława Maria, Drzeworyt ludowy ze zbiorów w Suchej, „Grafika: organ Związku Polskich Artystów Grafików i Zrzeszenia Kierowników Zakładów Graficznych”, 1931, R. 1, z. 4, s. 13-15
http://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publication?id=48709&tab=3

Sawicka Stanisława Maria, Drzeworyt ludowy z Podhala, „Grafika: organ Związku Polskich Artystów Grafików i Zrzeszenia Kierowników Zakładów Graficznych”, 1931, R. 1, z. 6, s. 28-31
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=56130&from=publication

Seweryn Tadeusz, Drzeworyty ludowe, „Młoda Rzeczpospolita”, 1946, R. 10, s. 3

Seweryn Tadeusz, Ikonografia etnograficzna, „Lud”, 1947, t. 37

Seweryn
Tadeusz, Sztuka ludowa w Polsce, Kraków 1948

Seweryn Tadeusz, Staropolska grafika ludowa, Warszawa 1956

Seweryn Tadeusz, Ludowa grafika staropolska, „Polska Sztuka Ludowa”, 1953, nr 4-5, s. 201 – 244

Seweryn Tadeusz, Świątkarz powsinoga, Warszawa 1963

Seweryn Tadeusz, Rola drzeworytu ludowego w polskiej kulturze ludowej, Kraków 1970

Skoczeń-Marchewka
Beata, Obraźnicy i koneserzy. Skarby Muzeum Etnograficznego. Drzeworyty ludowe z Płazowa, „Gazeta Wyborcza”, dodatek regionalny: „Gazeta w Krakowie”, 14 maj 2001

Skoczeń-Marchewka Beata, Otręba Ryszard, Michura Piotr, Drzeworyty ludowe z Płazowa, Kraków 2001 (teka z faksymilami drzeworytów ludowych z Płazowa, wydana z okazji 90-lecia Muzeum Etnograficznego w Krakowie).

Skoczeń-Marchewka Beata, Drzeworyty ludowe z Płazowa w kolekcji Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie, w: Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, pod red. A. Stawarza, Warszawa 2009, s. 185-195

Skoczylas Władysław, Katalog Wystawy sztuki Ludowej, Warszawa 1930

Skoczylas Władysław, Polskie drzeworyty ludowe, „Grafika : organ Związku Polskich Artystów Grafików i Zrzeszenia Kierowników Zakładów Graficznych”, R. 1 (1930), z. 1, s. 4-9
http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=56125&from=FBC

Skoczylas Władysław, Drzeworyt ludowy w Polsce, Warszawa [1934]
http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=43916&from=FBC

Sokołowski Marian, Drzeworytnictwo u nas, ” Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce”, 1903, nr 6-7, z. 3, s. 453-480

Spotkanie. Drzeworyty ludowe z kolekcji Józefa Gwalberta Pawlikowskiego zachowanej we Lwowie, pod red. Beaty Skoczeń-Marchewki, Kraków 2014

Szykuła-Żygawska Agnieszka, Drzeworyty z Płazowa, „Skarby Podkarpackie”, 2012, nr 4, s. 30-32

Szymański Stanisław, Trzy interesujące drzeworyty, „Zeszyty Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie”, 1967/1968, nr 8/9, s. 99-106

Śnieżyńska-Stolot
Ewa, Przedstawienie Świętej Krwi z Walldürn. Ze studiów nad ikonografią w polskiej sztuce ludowej, „Polska Sztuka Ludowa”, 1970, nr 1, s. 27-36
http://cyfrowaetnografia.pl/dlibra/doccontent?id=4388&dirids=1

Trybowski Ignacy, Zbiór drzeworytów ludowych, „Rocznik Krakowski”, 1970, nr 40, s. 91-100
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=59271

Trybowski Ignacy, Grabosciana. Drzeworyty w Muzeum Czartoryskich, „Rocznik Krakowski”, 1971, nr 42, s. 97-98
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=59368

Teka drzeworytów ludowych dawnych zebranych i wydanych przez Zygmunta Łazarskiego, Warszawa 1921

Udziela Seweryn, Drzeworyty ludowe, rękopis w Archiwum Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, sygn. mc. II 592

Wierusz Piotr, Kult Matki Bożej Łaskawej w sanktuarium maryjnym w Tursku, praca magisterska pod kierunkiem ks. dra Michała Tschuschke, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny, Poznań 1999

Więcek
A., Ludowe drzeworyty wrocławskie XVII – XIX w. z życzeniami noworocznymi, „Opolski Rocznik Muzealny”, 1967, nr 2, s. 325-331

Windyka Teresa, Drukarskie techniki zdobienia papierów i tkanin, Duszniki Zdrój 2008

Witz Ignacy, O drzeworycie ludowym i innych sprawach, „Orka”, R. 2 (1958), nr 2

Zawidzka Iwona, Dymurski-Rzeźba. Katalog wystawy w Muzeum w Bochni, Bochnia 1986
(tamże wspomnienie Kaspra Świerzowskiego dotyczące wykonania klocków drzeworytniczych przez Piotra Dymurskiego)

Zegadłowicz Emil, Ballada o świątkarzu, Poznań 1928
http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=7582&from=FBC

Zegadłowicz Emil, Piecątki beskidzkie Jędrzeja Wowra, Poznań 1938