English
  wersja podstawowa   wersja kontrastowa
STRONA GŁÓWNA / INFORMACJE PRAKTYCZNE DLA KORZYSTAJĄCYCH Z BAZY DRZEWORYTÓW


Informacje praktyczne dla korzystających z Bazy drzeworytów


W przypadku zamiaru skorzystania z cyfrowych wizerunku obiektów znajdujących się w bazie danych Wirtualnego Muzeum Drzeworytów Ludowych, należy kontaktować się z instytucją, która dany obiekt posiada w zbiorach.


 

  Zalecaną przeglądarką jest Mozilla Firefox.

  Dostęp do obiektów w bazie danych uzyskujemy klikając menu Baza drzeworytów.

  Domyślnie otwiera się strona wyszukiwania prostego poprzez tytuł obiektu, typ obiektu, motyw ikonograficzny, pochodzenie, datowanie, autorstwo i inne.

  Niezalogowany użytkownik bazy ma dostęp do wszystkich kart i zdjęć obiektów.

  Zalogowany użytkownik zyskuje ponadto możliwość tworzenia z obiektów w bazie własnych albumów, wchodząc w menu Moja galeria.

  Aby stać się zalogowanym użytkownikiem bazy danych (którą obsługuje system Midas) należy kliknąć menu Moja galeria/Loguj i wypełnić formularz.

  Po zalogowaniu do bazy, klikając menu Moja galeria otwiera się tabela Moje albumy. W kolumnie Nazwa albumu należy wpisać tekst i zatwierdzić klikając Dodaj nowy album w kolumnie Akcje. Nowo utworzony album ma domyślnie status aktywny, co oznacza, że możemy do niego dodawać obiekty z bazy. Jeśli przykładowo utworzyliśmy album” Janosik ze zbójnikami”, następnie w wyszukiwarce znajdziemy drzeworyt o takim tytule, to aby dodać ten drzeworyt do albumu należy kliknąć na   ikonkę w prawym górnym narożniku karty obiektu. Po dodaniu do albumu ikonka zmieni wygląd   Usuwanie z albumu odbywa się poprzez kliknięcie ikonki

  Na pasku menu znajduje się Kalejdoskop, którego działanie polega na tym, że po wybraniu tematu z listy pokazują się miniatury zdjęć 8 obiektów z bazy danych. Zdjęcia drzeworytów zmieniają się co kilkanaście sekund. Klikając na zdjęcie przechodzi się do karty obiektu w bazie.