English
  wersja podstawowa   wersja kontrastowa

Klocek: kosz z kwiatami (kołtryna)Klocek drzeworytniczy z warsztatu Kostryckich w Płazowie, XIX w.
Zbiory Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie