English
  wersja podstawowa   wersja kontrastowa

Św. JerzyOdbitka wykonana z XIX-wiecznego klocka drzeworytniczego z warsztatu Kostryckich w Płazowie.
Zbiory Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie