English
  wersja podstawowa   wersja kontrastowa

Wystawa: Spotkanie. Drzeworyty ludowe z kolekcji Józefa Gwalberta Pawlikowskiego zachowanej we Lwowie (12 września – 30 listopada 2014 r.)